Pre završetka pregovora s EU, Hrvatska mora da reši pitanja granica sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom, saradnje s Hagom kaže belgijski premijer Iv Leterm.

Belgija je izrazito naklonjena ulasku Hrvatske u EU i integraciji celog zapadnog Balkana. Pristupanje Hrvatske Uniji je pitanje moralne dužnosti i politi?ke efikasnosti, naveo je on.Weiterlesen...