U toku dana bi?e poznato da li ?e Srbija otkazati dalju nabavku vakcina protiv novog gripa od "Novartisa" jer vakcinacija ne ide onako kako se o?ekivalo.

Preporuku ?e dati Radna grupa za pra?enje novog gripa, a kona?nu odluku donosi Vlada Srbije. Nasuprot izjavama iz RZZO, da u slu?aju otkazivanja, Srbija ne?e pla?ati dodatne penale, u "Jugohemiji", preko koje i ide nabavka vakcina, tvrde da ništa još nije dogovoreno. PR "Jugohemije" Vesna Danilovac za B92 kaže da je sve u rukama proizvo?a?a "Novartisa".Weiterlesen...