Sajt www.prijemni.infostud.com je budu?im studentima ponudio veliki broj testova iz razli?itih oblasti koji se naj?eš?e polažu na fakultetima i visokim školama.

Na taj na?in se trenutno dobija uvid o stepenu pripremljenosti za prijemni. Do sada je onlajn testove, sa oko 2.000 pitanja, rešavalo više od 40.000 maturanata iz cele Srbije.Weiterlesen...