?elnici stranaka vlasti i opozicije ne prihvataju ponudu Da?i?a da im dodeli pratnju. Ve?ina politi?ara se ose?a bezbedno.

"Zalažem se da šefovi politi?kih stranaka imaju obezbe?enje bez obzira na to da li su na vlasti ili u opoziciji, u skladu sa procenama ugroženosti“, rekao je Da?i?.Weiterlesen...