Politi?ki lideri sa juga Srbije ocenjuju da je situacija u tom regionu stabilna, ali da država ne vodi dovoljno ra?una o stanovnicima tog podru?ja.

Poslednji incidenti na jugu Srbije bili su dovoljan povod za predsednika opštine Bujanovac Šaipa Kamberija da srpsku policiju optuži da sprovodi represiju na tom podru?ju. On je poslao pisma ambasadorima SAD, Velike Britanije, Francuske, Nema?ke i Misiji OEBS, u kojima ih moli da se zauzmu kod državnih institucija kako bi zaustavili, kako je napisao, novu diskriminaciju.Weiterlesen...