Predsednica spoljnopoliti?kog saveta Ministarstva spoljnih poslova Sonja Liht kaže da još nisu usaglašeni detalji u?eš?a Srbije i Kosova na samitu u Sarajevu

Prema njenom mišljenju, još nije rešeno ko ?e biti u delegacijima, kao i da li ?e uz delegacije za stolom sedeti i predstavnici me?unarodnih organizacija. I Lihtova, ali Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatraju da je zna?aj tog samita nesporan.Weiterlesen...