Lista projekata koje ?e finansirati Nacionalni investicioni plan sa 15,5 milijardi dinara, bi?e predata Vladi krajem januara, rekla je Verica Kalanovi?.

Ministarka za NIP, Verica Kalanovi? je izjavila da ?e insistirati na poštovanju procedure i utvr?ene dinamike radi ve?e efikasnosti realizacije projekata u 2010. godini. "Prijavljeno je 1.946 projekata, a bi?e podržani oni koji su tehni?ki spremni za realizaciju, koji su odraz potreba gra?ana i koji stvaraju uslove za ekonomski razvoj", rekla je ministarka.Weiterlesen...