Ministar za rad i socijalnu politiku Srbije Rasim Ljaji? poru?io je u Šapcu da je vreme za socijalnu pravdu i solidarnost.

Ministar Rasim Ljaji? je rekao da se razmatra osnivanje fonda u koji bi sredstva upla?ivali zaposleni sa ve?im primanjima za pomo? socijalno najugroženijima.Weiterlesen...