Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) je temeljna državotvorna stranka koja ?e štiti integritet zemlje, ali i brinuti o obi?nim gra?nima, kaže Rasim Ljaji?.

Na osniva?kom kongresu SDPS-a, lider te stranke Rasim Ljaji? rekao je da se Srbija na unutrašnjem planu mora ure?ivati i nadogra?ivati i da su u tom smislu zemlji neophodne stabilne institucije, efikasna uprava, vlada od najviše 15 ?lanova i parlament sa smanjenim brojem poslanika.Weiterlesen...