Ministar rada Rasim Ljaji? izjavio je da ?e zakonom o volontiranju biti omogu?eno i mla?ima od 15 godina da se uklju?e u volonterski rad.

U raspravi o amandmanima na Predlog zakona o volontiranju, Ljaji? je rekao da u volontiranje mogu biti uklju?eni i mla?i od 15 godina ali samo u skladu sa zakonima o vaspitanju i obrazovanju.Weiterlesen...