Zbog preseljenja stanovništva u ve?e centre, pojedina rubna podru?ja Srbije mogla bi da budu potpuno opustošena, upozorava ministar Rasim Ljaji?.

"Srbiji ozbiljno preti demografsko 'pražnjenje', a ve? sada je izvesno da bi neke od opština za dvadesetak godina mogle potpuno da opuste", rekao je Ljaji? Tanjugu. Ministar smatra da se što pre mora na?i na?in da se ljudi zadrže u tim opštinama.Weiterlesen...