Hrvatska vlada ?e pozdraviti inicijativu EU o medijaciji u rešavanju pitanja spornih delova slovena?ko-hrvatske granice, piše hrvatski "Jutarnji list".

Sa druge strane, kako slovena?ki mediji pišu, Hrvatska ?e ipak pristanku na medijaciju dodati i svoje mišljenje o ulozi medijatora, odnosno ne?e odustati od o?ekivanja da se pomenuti spor reši na nekom od nadležnih me?unarodnih sudova. Hrvatska ?e naime od medijatora o?ekivati da samo postave okvir za prepuštanje rešavanja pomenutih pitanja nekom od pomenutih sudova.Weiterlesen...