Od po?etka 2010. ukupno je zaposlena 1.161 osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, ali i dalje posao ?eka njih oko 20.000.

Šta je posao ovog Centra i ko ?e sve mo?i da koristi njegove usluge, objašnjava Dejan Jovanovi?, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.Weiterlesen...