Direktorat civilnog vazduhoplovstva pozvao je 3 niskobudžetne aviokompanije da do?u na sastanak u Srbiju da bi se upoznali sa uslovima rada na srpskom tržištu.

Dolazak niskobudžet aviokompanija neminovno ?e se odraziti na trenutno privilegovani, monopolski položaj JAT, ali postoji mogu?nost da ukidanje monopola na nebu oseti i aerodrom Beograd, ?ijim cenama luokosteri nisu zadovoljni.Weiterlesen...