Dve godine od kako je novinar Vladimir Mitri? iz Loznice fizi?ki napadnut bejzbol palicom, pretnje ne prestaju.

Mitri? kaže da ne?e odustati od pisanja tekstova o postojanju organozovanog kriminala u Ma?vanskom regionu i oko reke Drine, a odnose se na šverc narkoticima, trgovinu ljudima i nezakonite prodaje šljunka. Ve? dve godine Mitri? ima policijsku pratnju koju mu je dodelio sud u Loznici. On kaže da verbalne pretnje više ne dobija, me?utim, pretnje smr?u preko telefona još uvek ne prestaju.


Weiterlesen...