Liga socijaldemokrata Vojvodine osudila je odluku da za ?lana Saveta Tehni?kog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu imenuje Dalibora Bubnjevi?a.

Bubnjevi? je "vodio i vodi marketing knjige 'Slu?aj Nacionalni stroj' autora Gorana Davidovi?a" koji je u bekstvu od kako ga je Okružni sud u Novom Sadu osudio na godinu dana zatvora zbog raspirivanja, nacionalne, verske i rasne mržnje, piše u saopštenju.Weiterlesen...