LSV je pozvao nadležne organe da zaustave "sejanje mržnje i laži i svakodnevne pozive na lin?" pod optužbama za separatizam protiv te stranke.

"Poslednjih dana je naro?ito u?estalo prozivanje u pojedinim tabloidima LSV-a, na ?elu sa liderom stranke Nenadom ?ankom, za separatizam i separatisti?ko delovanje. To ?ine uglavnom stranke ?ija je politika uveliko smanjila kako teritoriju Srbije i broj njenih prijatelja, tako i njenu imovinu, a naro?ito broj državnih stanova u centru Beograda", navodi se u saopštenju LSV-a.Weiterlesen...