Beograd ne planira da izmesti Luku sa Dor?ola, a o promeni adrese odlu?iva?e grad i Republika kada budu krojili novi Generalni plan Beograda, piše Politika.

Ima zagovornika da Luku treba izmestiti, drugi tvrde da je treba ostaviti gde jeste, a tre?i smatraju da bi postoje?a Luka trebalo da zadrži kontejnerski terminal koji je neizostavni ?vor u efikasnoj gradskoj logistici, a da bi transport, pretovar i lu?ke usluge trebalo izmestiti na pogodniju lokaciju.Weiterlesen...