Luka Beograd smatra da je krajnje vreme da se preispita ukupna privatizacija ovog preduze?a kako bi zapo?eo miran period njenog rada.

Bez obzira po ?ijem pojedina?nom ili zajedni?kom zahtevu ?e se to destiti, gospodina (Stanka) Suboti?a, Srpske radikalne stranke ili gospo?e Nade Kolundžije istraga ?e pokazati da je Luka Beograd privatizovana uz puno poštovanje zakona, saopšteno je iz ovog preduze?a.Weiterlesen...