Priznanje "Po?asni gra?anin Grada Sarajeva" dodeljeno je novinaru Petru Lukovi?u i Francisu Buebu, direktoru Francuskog kulturnog centra "Andre Malro".

Gradsko ve?e Grada Sarajeva je to danas jednoglasno odlu?ilo dodeljuju?i najprestižnije nagrada Grada Sarajeva za 2010. godinu. U obrazloženju za dodelu priznanja, navodi se da je novinar Petar Lukovi? bio jedan od prvih novinara - žrtava politike Slobodana Miloševi?a, i novinar koji je osu?ivao i dizao glas protiv totalitarnog režima u Srbiji.Weiterlesen...