Ma?arska vlada je odlu?ila da preuzme 95 odsto akcija dugovima optere?ene nacionalne aviokompanije "Malev", pošto je pokušaj privatizacije propao.

Prema saopštenju vlade, ruska državna "Vnješekkonomg banka" i ma?arski investitori su se dogovorili da ustupe Ma?arskoj kontrolu nad "Malevom", kako bi pokušale da ga održe "u životu". Prema sporazumu, vlada Ma?arske ?e pove?ati kapital "Maleva" za 25,2 milijarde ma?arskih forinti (127,8 miliona dolara).Weiterlesen...