Beogra?anka S.N, koja je ju?e teško povre?ena u saobra?ajnoj nesre?i dok je stajala sa svoje dvoje male dece na peša?kom prelazu, nije u životnoj opasnosti.

Deca su preba?ena u Institut za majku i dete, a od ostalih povre?enih u toj nesre?i jedna ženska osoba je zadržana na neurohirurškom odeljenju, dok su tri osobe ve? otpuštena ku?i, rekli su u Medija centru Klini?kog centra.Weiterlesen...