U delovima Makedonije u vrti?ima i osnovnim školama ve? postoje smene po etni?koj osnovi, a sada se to traži i u srednjim školama.

Odvojeno nastavu poha?aju i u?enici srednjih škola u Tetovu i Kumanovu, a na red je došla gimnazija u Strugi. Time se me?unacionalni problemi Makedonaca i Albanaca, posle oružanog sukoba i tragi?nih incidenata na izborima prethodnih godina, sada pokazuju i u školama.Weiterlesen...