Pod sloganom “Hranite maštu vašeg deteta” u Beogradu je predstavljena Mala Biblioteka (www.malabiblioteka.net), novi jezi?ki sadržaj na internetu namenjen deci.

“Pokretanjem Male biblioteke i koriš?enjem novih oblika modernog sporazumevanja želimo da ohrabrimo decu da svakog dana nau?e po neku novu rec“, kaže Veljko Žiži?, jedan od osniva?a poduhvata.Weiterlesen...