Ministarka pravde Snežana Malovi? ocenila je da optužbe koje je izneo Vladimir Cvijan predstavljaju pokušaj SNS-a da diskredituje proces reforme pravosu?a.

Predsednica VSS-a Nata Mesarovi? odbila je da komentariše tvrdnje Vladimira Cvijana da je tokom reizbora sudija i tužilaca bilo korupcije i nezakonitih radnji. Dokaze o korupciji prilikom reforme pravosu?a, Cvijan do sada nije nikome predao.Weiterlesen...