Ministarka pravde Srbije, Snežana Malovi?, kaže da je zadovoljna po?etkom funkcionisanja pravosudnih organa jer gra?ani imaju bolji pristup pravdi.

"Šalteri sada rade nesmetano, predmeti su podeljeni sudijama i prve presude su donete. Na nivou beogradskog suda je doneto 15 presuda i ja sam sigurna da ?e ubudu?e naše pravosu?e biti transparentno, efikasno, objektivno i nepristrasno i da ?e gra?ani imati bolji pristup pravdi i efikasnija su?enja", rekla je Malovi?.Weiterlesen...