Saradnja Srbije sa Euleksom je dobra, a mnogi goru?i problemi na Kosovu, naro?ito u sferi pravosu?a, rešavaju se, izjavila je ministarka pravde Snežana Malovi?.

Malovi?eva se u izjavi za Radio Slobodna Evropa pozvala i na protokol koji je prošle godine potpisala misija EU u pokrajini o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) Srbije u poja?anoj borbi protiv organizovanog kriminala i kontroli administrativne granice.Weiterlesen...