Ministarka pravde Snežana Malovi? ocenjuje da je reforma pravosu?a jedna od okosnica evropskih integracija i poru?ila da Srbija želi efikasan pravosudni sistem.

"Rad na evropskim integracijama veliki je i zahtevan posao koji traži istrajnost, strpljenje i dugotrajno angažovanje, a put ka EU je dug i zahteva sveobuhvatnu reformu društva. Pravosudna reforma je možda okosnica celog tog poduhvata",rekla je Malovi?eva na konsultativnom sastanku s predstavnicima najviših pravosudnih organa i ?lanovima diplomatskog kora.Weiterlesen...