Fondacija princeze Katarine Kara?or?evi? predala je predstavnicima Ministarstva zdravlja, mobilni digitalni mamograf.

Taj poklon Fondacije princeze Katarine Kara?or?evi? sastoji se od vu?nog vozila i prikolice u kojoj je mobilna ordinacija, sa mamografom. Ta oprema je namenjena Klini?kom centru Niš i jugu Srbije jer je to utvr?eno Nacionalnom strategijom za borbu protiv raka dojke.Weiterlesen...