U Klini?kom centru Srbije uvedena je nova organizaciona šema na endrokrinologiji, koja bi trebalo da smanji gužve i olakša zakazivanje pregleda.

Muke stotina pacijenata koji su u dugim redovima, satima pa i danima, svake poslednje nedelje u mesecu, ?ekali na zakazivanje kontrolnog pregleda na endokrinologiji u Klini?kom Centru Srbije, okon?ane su boljom organizacionom šemom koju je uveo direktor ?or?e Bajec.Weiterlesen...