Broj saobra?ajnih nesre?a na srpskim drumovima za tre?inu manji nego lane. Ova godina bezbednija i za pešake - do sada život izgubilo njih pedeset.

U saobra?ajnoj policiji upozoravaju da su letnji meseci period ve?e ugroženosti biciklista u saobra?aju.Weiterlesen...