B92 je istraživao da li rekonstrukcija Gazele i drugih velikih gradskih saobra?ajnica poga?a i turiste, kao što poga?a Beogra?ane.

Beograd se predstavlja na gotovo svakom važnijem sajmu turizma u svetu, a glavni adut je takozvani "siti brejk".



Weiterlesen...