"Nova kreditna banka Maribor" postala je ve?inski vlasnik kragujeva?ke "Kredi banke", kupovinom paketa akcija u vlasništvu Srbije.

Dokapitalizacijom vrednom 10 miliona evra, slovena?ka banka postala je vlasnik 55 odsto akcija, a kragujueva?ka "Kredi banka" ?etrnaesta ?lanica bankarske grupe "Nova KBM", jedne od vode?ih finansijskih grupacija u regiji.Weiterlesen...