Funkcioneri sa dve ili više funkcija koji nisu obavestili Agenciju za borbu protiv korupcije koju od njih ?e zadržati, bi?e kažnjeni, rekla je Zorana Markovi?.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije kaže da su primili oko 1.500 dopisa u vezi sa obavljanjem duplih funkcija, ali je najmanji broj funkcionera koji su se izjasnili kojeg se položaja odri?u. Ve?ina traži tuma?enje svog statusa. "Agencija priprema mere protiv neodgovornih", rekla je ona za "Novosti".Weiterlesen...