Gradona?enik Jagodine Dragan Markovi? kritikuje zakon o smanjenju broja zaposlenih u lokalnoj administraciji jer isti princip ne može da važi za sve opštine.

Prema predlogu zakona koji je prihvatila vlada broj zaposlenih na neodre?eno vreme u lokalnoj upravi ne može da bude ve?i od ?etiri zaposlena na hiljadu stanovnika.Weiterlesen...