Ministar Milan Markovi? ocenio je da ?e eventualno usvajanje Zakona o izboru odbornika pokazati da li ?e uspeti reforma politi?kog sistema Srbije.

"Taj zakon predvi?a direktan izbor predstavnika gra?ana u lokalnim parlamentima, ?ime nestaje stranka kao posrednik koji odre?uje ko ?e se na?i u odborni?koj klupi. Ako usvojimo takav zakon, nema dileme da na jesen možemo da govorimo i o promeni na?ina izbora narodnih poslanika", rekao je za ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi? za list Blic.Weiterlesen...