Ministar Milan Markovi? najavio je ubrzano usvajanje dva zakona kojima treba da se reši pitanje broja zaposlenih u državnoj upravi i lokalnim samoupravama.

Jedan ?e se ticati državnih službenika i on ?e omogu?iti racionalizaciju broja zaposlenih tokom 2010. godine, a drugi ?e regulisati pitanje finansiranja lokalne samouprave i stimulisa?e trošenje novca na infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo, a ne na zapošljavanje, rekao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Weiterlesen...