Predsednik Koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medve?a Milan Markovi? o?ekuje ve?u integraciju Albanaca u republi?ke institucije.

"To je tema svih naših politi?kih razgovora, ali ne?emo dozvoliti da gra?ani, bez obzira na to koje su nacionalnosti, trpe zbog eventualnih neslaganja", rekao je Markovi?, koji je i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Weiterlesen...