Na gradilištu farme za tov svinja u polju izme?u Pa?etina i Bobote, sela nedaleko od Vukovara, na više lokacija prona?ene su razbacane ljudske kosti.

U ponedeljak i utorak radnici su pronašli ljudske kosti na dve lokacije, koje su prenete na patologiju vukovarske bolnice, kako bi se utvrdilo iz kojeg perioda poti?u.Weiterlesen...