Šestorica u?enika Matemati?ke gimnazije, ?lanovi nacionalne ekipe, osvojili su 6 medalja na 27. Balkanskoj matemati?koj oplimpijadi koja je održana u Moldaviji.

Time su dokazali da spadaju me?u najbolje mlade matemati?are na me?unarodnoj sceni. Mlade matemati?are, koji se ni sa jednog me?unarodnog takmi?enja nisu vratili bez medalje, do?ekali su ?lanovi porodice, prijatelji, direktor škole i predsednik udruženja matemati?ara.Weiterlesen...