Ministarka za telekomunikacije Jasna Mati? predstavila je u Parizu, u organizaciji Uneska, projekat o upotrebi Fejsbuka u obrazovne svrhe.

"Ovaj pilot projekat najpre je primenjen u Petoj beogradskog gimnaziji, u nastavi književnosti, tako što su napravljeni profili naših pesnika romanti?ara, ?ija se dela u?e u tre?em razredu", rekla je Mati?eva. Prema njenim re?ima, profil pesnika bi, osim osnovnih informacija, sadržao i opis njihovog života, dela, dostignu?a.Weiterlesen...