U svetu se obeležava Me?unarodni dan mira, koji ?e ove godine biti posve?en inicijativi za nuklearno razoružanje.

"Iskoristi?u ovaj važan dan da zatražim od vlada i gra?ana sveta da se usredsrede na važna pitanja nuklearnog razoružanja i neširenja tog oružja", rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun u poruci povodom Dana mira koji se od 1981. godine obeležava 21. septembra.Weiterlesen...