Crna Gora i Hrvatska ?e uskoro Me?unarodnom sudu u Hagu predati dokumentaciju u vezi sa rešavanjem grani?nog pitanja na poluostrvu Prevlaka kod Herceg Novog.

Hrvatski ambasador u Podgorici Petar Tur?inovi?, kako su preneli podgori?ki mediji, objasnio je da ?e tim dokumentom dve države na Me?unarodni sud u Hagu preneti pravo da donese odluku o Prevlaci. Tur?inovi? je pozitivno ocenio dosadašnju saradnju Crne Gore i Hrvatske u vezi sa Prevlakom.Weiterlesen...