Novinari i stru?njaci ocenjuju da se predlog novog Zakona o informisanju teško može izmeniti amandmanima i da ga treba odbaciti u celini.

Na predlog Izmena zakona o informisanju, o kome se sada raspravlja u Skupštini stiglo je ?ak 50 amandmana, izjavila je predsednica skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje Vesna Marjanovi? i najavila da ?e oni biti razmatrani slede?e nedelje.Weiterlesen...