Predsednik Rusije Dmitri Medvedev rekao je da je pove?anje vlasni?kog udela države u nekim sektorima ekonomije nužno u aktuelnoj krizi.

Medvedev je, me?utim, obe?ao da ?e ta mera biti kratkotrajna. Govore?i na skupu ulaga?a u Sankt Peterburgu, Medvedev je kazao da se privreda zemlje stabilizovala i da je Rusija ostala dobro mesto za investicije.Weiterlesen...