Rusija ponekad pravi "greške" u dogovaranju sa drugim zemljama u vezi sa energetskim pitanjima, priznao je predsednik Rusije Dmitrij Medvedev.

On je pozvao na produbljivanje dijaloga sa klju?nim partnerima, me?u kojima su SAD i Evropska unija. Medvedev je tako?e rekao da Rusija mora oja?ati svoju poziciju na globalnom energetskom tržištu i da mora osigurati svoj uticaj na formiranje cena nafte i gasa, kao klju?nih izvora prihoda, prenela je ruska novinska agencija Itar-tas.Weiterlesen...