Rusija i SAD su "usaglasile prakti?no sve" u novom sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja (START), kaže predsednik Rusije Dmitrij Medvedev.

"Negde smo mi pritiskali naše partnere, negde su oni pokušavali da nešto urade", kazao je Medvedev u intevjuu vode?im ruskim TV kanalima, govore?i o toku pregovora sa SAD. On je ocenio da je to prirodno za pregovore koji treba da "odrede osnovu egzistencije" Rusije i SAD, kao najve?e nuklerane države tokom deset godina.Weiterlesen...