Meksi?ka mornarica saopštila je da je zaplenila 7,7 tona kokaina s jednog broda i pritvorila petoro meksi?kih gra?ana koji su bili na brodu.

Sekretar mornarice Marjano Francisko Sajnez rekao je da je mornarica reagovala nakon informacije ameri?ke Obalske straže koja je prošle nedelje uo?ila plovilo u me?unarodnim vodama Tihog okeana.Weiterlesen...