Mere koje je vlada predvidela za ublažavanje posledica ekonomske krize i pomo? privredi su dobre, ali nedovoljne, poru?uju preduzetnici sa foruma na Kopaoniku.

Predstavnici velikih kompanija ocenili su na biznis Forumu na Kopaoniku, koji je po?eo ju?e a ?ija je tema "Srbija posle krize, kako se pozicionirati u globalnoj ekonomiji koja izlazi iz krize?", da je jedan od ve?ih problema sa kojima se suo?ava privreda nelikvidna i prezadužena privreda,kao i spora realizacija mera protiv ekonomske krize.Weiterlesen...