Slovena?ki "Merkator" i hrvatski "Getro" su potpisali sporazum na osnovu koga ?e "Merkator" mo?i da preuzme "Getro".

"Merkatorovo" k?erinsko preduze?e u Hrvatskoj, "Merkator-H" ?e, na osnovu danas potpisanog sporazuma o strateškom povezivanju mo?i da preuzme robnu marku "Getro" i dugoro?no iznajmi svih 16 trgovinskih centara i drugih poslovnih objekata ovog hrvatskog trgovinskog lanca.Weiterlesen...